História vývoja technológií

Telefón

1861Súčasnosť

Prvá funkčná demonštrácia telefónu sa uskutočnila 26.10.1861 kedy Johann Philipp Reis preniesol zvuk vety Kôň neje uhorkový šalát z jedného Reis telephone do druhého. Prvé komerčne využívané telefóny boli predávané v pároch a boli na seba priamo prepojené, čiže telefonát sa dal uskutočniť iba na párové zariadenie. Od tej doby sa vyvinuli cez pevné linky až po dnešné smartfóny, v ktorých stále využívame na telefonovanie najmä celulárne siete.

Súčasnosť1861

Telefonovanie zmenilo nielen štýl komunikácie, ale aj návyky ľudí. Spojiť sa s ľuďmi na opačnej strane zeme zo sebou prinieslo radosť, ale aj podnikateľské príležitosti. Mobilný telefón vlastní viac ako 60 % populácie a ďalších 30 % má prístup k verejnému telefónu alebo pevnej linke. Dnes už môžete telefonovať takmer s každým na svete. Budúcnosť telefonovania sa však pomaly presúva na internet vďaka VoIP (Voice over Internet Protocol) službám, ktoré sú veľmi spoľahlivé a zároveň lacnejšie oproti telefonovaniu cez celulárnu sieť.

Televízia

1909Súčasnosť

Prvá mechanická televízia bola vyrobená v roku 1909 ako matica 64 selénových častí, ktoré kopírovali fungovanie očnej sietnice. Mechanické obrázky boli do tohto zariadenia vložené a vďaka zrkadlám vnútri odrážali svetlo tak, že na týchto 64 častiach premietali obraz. Nasledovali rôzne modifikácie tejto televízie až do roku 1925, kedy bolo uskutočnené prvé televízne vysielanie.

Súčasnosť1909

Na Slovensku v roku 2016 vlastnilo televízor až 99 % domácností. Zároveň 43 % týchto domácností vlastní viac ako jeden televízor. Dnes už sa toto číslo odhadom pohybuje na úrovni 57 %. Vysielanie prijímajú domácnosti cez káblovku, satelity, ale aj hybridné IPTV internet služby, pričom veľmi populárne sú dnes VOD (video on demand) služby ako Netflix, či HBO GO.

Internetová bezpečnosť

1942Súčasnosť

John Von Neumann vytvoril v roku 1942 softvér, ktorý sa dokázal sám duplikovať a dodnes je považovaný za prvý počítačový vírus na svete. Odvtedy sa však virtuálne hrozby rozšírili z relatívne neškodných duplikátorov na vírusy, ktoré mali za úlohu znefunkčniť používateľov hardvér a softvér, cez kradnutie citlivých dát až po kyberšikanu.

Súčasnosť1942

Internet so sebou prináša aj riziká, ktoré môžu ohroziť vašu firmu. Nezabezpečené internetové pripojenie sa dá jednoducho využiť na odcudzenie alebo poškodenie citlivých informácií firmy. Vedeli ste, že existuje až 12 základných služieb na ochranu a zabezpečenie vašich dát a ochrany voči potenciálnej hrozbe?
Pozrieť všetky možnosti ochrany

POZOR!

Pri klikaní na tlačidlá by ste mali byť opatrný.
Ako viete, že ste práve neohrozili svoje zariadenie?
Nebojte sa, naše tlačidlo je bezpečné. Nechajte nám svoj e-mail a ukážeme vám ako sa môžete chrániť.

Server a cloud

1945Súčasnosť

Prvý server vyvinula v roku 1945 armáda spojených štátov, ktorá toto „dátové centrum“ využívala na analýzu a integráciu dát. Vážil 30 ton a bol umiestnený na ploche veľkej 1 800 štvorcových metrov. V polovici 60. rokov 20. storočia sa začali servery využívať na komerčné účely vďaka spolupráci IBM a American Airlines na spracovanie zhruba 84 000 telefonátov denne. Tento server bol však spojazdnený už iba na dvojici počítačov IBM s označením 7090.

Súčasnosť1945

Cloudové riešenie funguje na princípe prenájmu serverov od tretích strán s okamžitým prístupom k nim práve cez internet. Toto znižuje spoločnostiam veľké prvotné náklady na zaobstarávanie serverov, vďaka čomu môžu svoj kapitál investovať do iných technológií. Najväčšie dátové centrum na svete sa nachádza v Číne a zaberá viac ako 6 miliónov štvorcových metrov. Jeho úlohou je spracovávať dáta o elektronickej štátnej správe, doprave a pomáha pri zbere a ovládaní administratívnych dát.

Kancelárske technológie

1951Súčasnosť

1951 bol na počítači spustený prvý komerčný softvér, ktorého úlohou bolo generovať výplatné pásky. V kanceláriách odvtedy postupne nastáva výmena písacích strojov za prvé počítače a postupne sa počítače pripájajú najprv na lokálne intranet siete a následne celkovo na internet. Kancelárie sa plnia, nároky na technológie stúpajú s čím priamo súvisí nárast nákladov.

Súčasnosť1951

Ľudia v minulosti často museli dochádzať za prácou do iných miest, prípadne krajín. Dnes už môžu tráviť svoj voľný čas s rodinou, pretože môžu pracovať z domu, či dovolenky. VDI (virtual desktop infrastructure) je technológia, vďaka ktorej si dnes množstvo ľudí po celom svete užíva flexibilný pracovný čas a prácu na diaľku. Ide o virtuálne pracovisko, ktoré vám umožňuje pripojiť sa do firemných systémov odkiaľkoľvek, kde je pripojenie na internet.
Viete, čo je VDI (Virtual desktop infrastructure)?

Pozrite si video

Dajte nám e-mail a my vám to vysvetlíme.

Internet

1969Súčasnosť

Prvopočiatky internetu sa datujú do 60. rokov, kedy pri prvých počítačoch vznikla potreba prepojiť ich a zdieľať medzi nimi dáta. Za prvého reálneho predchodcu internetu ako ho dnes poznáme je považovaný projekt ARPANET, v ktorom boli vyvinuté základné kamene pre internet a to úplné základy ako TCP/IP protokol a paketové prepínanie. Prvá správa z jedného počítaču do druhého, v rámci ARPANET, bola odoslaná v roku 1969.

Súčasnosť1969

Internet nám dnes umožňuje priame pripojenie sa na web. Súčasný web sa však rozdeľuje na 3 časti. Denný, hlboký a tmavý web. Denný web je všetko, čo viete nájsť cez vyhľadávacie stránky ako Google. Denný web tvorí iba 4 % celkového zloženia webu. Hlboký web tvoria napríklad privátne stránky pre firmy, informačné systémy. Ide o neindexované stránky, či už úmyselne alebo omylom. Posledná súčasť webu je temný web, ktorý sa zväčša využíva na nelegálny obchod a trestnú činnosť.

Komerčný internet

1992Súčasnosť

V roku 1992 bolo prvýkrát komerčne predané pripojenie na internet pomocou dial-up technológie. Internet tak začína byť dostupný širokej verejnosti. V tejto dobe sa platilo najskôr za čas strávený na internete, a následne za stiahnuté dáta z internetu, pri približnej rýchlosti 56 kbit/s. Technológie aj pripojenia však prešli „digitalizáciou“ a z drahého pomalého pripojenia cez kábel nás posunuli do doby super rýchlych WiFi sietí a mobilného internetu.

Súčasnosť1992

K internetu má dnes prístup takmer 57 % celkovej svetovej populácie s priemernou rýchlosťou širokopásmového pripojenia 58 Mbit/s a mobilným pripojením s rýchlosťou takmer 27 Mbit/s. To otvára podnikateľom množstvo nových príležitostí. Dostať internet ku zvyšným viac ako 3 miliardám ľudí je dnes jednou z priorít svetových gigantov ako Facebook či Google.

Internet vecí

1999Súčasnosť

S vyššou dostupnosťou počítačov a dát pre široké masy, začala vznikať potreba ovládať a kontrolovať rôzne veci cez internet. V roku 1999 sa prvýkrát stretávame s pojmom „Internet vecí“, ktorý spomenul Mark Weiser práve v súvislosti s potrebou manažovať individuálne veci za pomoci počítača pripojeného na internet.

Súčasnosť1999

Internet of things (IoT), alebo Internet vecí je rozšírenie internetového pripojenia na fyzické zariadenia a každodenné objekty. Jednoducho ide o sieť navzájom prepojených objektov, ktoré dokážu zbierať dáta a navzájom si ich vymieňať a vyhodnocovať. Napríklad výrobné stroje zbierajú dáta o chybovosti a produkcii, vďaka čomu manažéri vedia odhadnúť pomocou špecializovaných softvérov celkovú výkonnosť a eliminovať prestoje včasným odstránením potenciálnej chyby.
Ste pripravený na internet vecí?
Otestuje sa

Otestuje sa

Pre pokračovanie zadajte e-mail

Firewall

Zabezpečenie siete proti útokom z vonkajšieho prostredia

Antivírus

Ochrana pred vírusmi, červami a inými nebezpečnými aplikáciami a kontrola všetkých komunikačných protokolov

Prevencia prienikov (IPS)

Monitorovanie podozrivých aktivít v sieti, ktoré by mohli viesť k narušeniu bezpečnosti a identifikácia škodlivej činnosti

Antispam

Zabezpečenie e-mailovej schránky pred nevyžiadanou alebo obťažujúcou poštou

Antispyware

Proaktívne eliminuje preniknutie spywaru do užívateľského systému bez toho, aby brzdil jeho výkon

Web filtering a kategorizovaný web filtering

Nastavenie prístupu vašich zamestnancov na webové stránky v závislosti od ich obsahu

Traffic shaping

Blokovanie loginov a neštandardných portov, blokovanie file-transferov a prenosu audia (hlasu), blokovanie P2P (torrent, edonkey, gnutella, kazaa, winny)

Virtuálna privátna sieť

Bezpečná komunikácia pracovníkov v pobočkách v rôznych mestách, zamestnancov pripojených z domu alebo obchodných zástupcov na cestách

Dala Leak Prevention

Súbor technológií zameraných na zastavenie straty citlivých informácií, ku ktorým dochádza úmyselne, ale aj neúmyselne

Network Access Control

Umožňuje automaticky reagovať na udalosti v sieti v horizonte niekoľkých sekúnd, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu hrozby

Application Control

Chráni vašu organizáciu lepšie blokovaním alebo obmedzovaním prístupu k rizikovým aplikáciám v reálnom čase

Výhody VDI
(Virtual desktop infrastructure)

Pozrite si video

Prečítajte si výhody

  • Predlžuje životný cyklus koncových zariadení.
  • Zlepšuje spokojnosť zamestnancov.
  • Podporuje model práce "na diaľku", prípadne použitie vlastných zariadení (BYOD).
  • Znižuje doby prestojov spôsobené odstávkami a aktualizáciami systémov.
  • Prispieva k zníženiu časovej náročnosti adaptačného procesu zamestnancov.
  • Znižuje náklady, súvisiace s výkonom správy priamo na pracovných staniciach.
  • Zvyšuje bezpečnosť dát, prístupných z pracovných staníc.
  • Centralizácia správy pracovných staníc výrazne znižuje potrebu správnych úkonov.

Majú vaši zamestnanci plný prístup k potrebným informačným systémom aj mimo kancelárie?

ÁNO NIE

Prebieha vo vašej spoločnosti kontrola akýchkoľvek zásob automatizovane?

ÁNO NIE

Máte prehľad o pre vás dôležitých dátach v reálnom čase?

ÁNO NIE

Využívate vo vašej spoločnosti umelú inteligenciu na akýkoľvek účel?

ÁNO NIE

Využívate okrem bežných riešení na zabezpečenie dát aj machine learning?

ÁNO NIE

Využívate cloudové riešenia aj inak, ako iba na ukladanie dát a dokumentov? (napríklad cloud computing).

ÁNO NIE

Má väčšina vašich technológií schopnosť samodiagnostiky a predikovania porúch?

ÁNO NIE

Vyhodnotenie tohto kvízu

0% 25% 50% 75% 100%
0%

Na čo ešte čakáte?

K IoT to máte ešte dlhú cestu. Preto vám odporúčame začať čím skôr implementovať základné, finančne nenáročné riešenia, ako sú cloudové úložisko alebo VDI. Vaša konkurencia je už pravdepodobne technologicky pred vami.

Máte čo dobiehať.

Základné technológie zjavne máte implementované. Na implementáciu funkčného IoT to však stále nestačí. Je tu pre vás ešte množstvo neobjavených technológií.

Už ste iba krôčik od IoT!

Pre úspešnú implementáciu IoT do vašej spoločnosti máte výborný základ. V technológiách sa vyznáte a viete, že ich správne nastavenie a využitie vám dokáže ušetriť prácu, náklady aj čas.

Na IoT ste plne pripravený!

Ak IoT ešte nevyužívate, máme pre vás dobrú správu. Ste výborne pripravený na hladkú implementáciu inteligentných systémov a prepojení, z ktorých dokáže vaša firma vyťažiť maximum a získať tak silnú konkurenčnú výhodu.

Ako používame
súbory cookie?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Cookie nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k vášmu počítaču alebo akýmkoľvek informáciam o Vás, okrem údajov, ktoré budete chcieť zdieľať s nami. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.